Plateau Renovatie

Door temperatuurwisselingen van koud naar warm (en andersom) kunnen schoorsteenplateaus gaan scheuren. Dit komt door het uitzetten en weer inkrimpen van de schoorsteen. Vaak leidt dit tot lekkages met alle gevolgen van dien. Door dit te laten controleren en wanneer nodig is te repareren, kan dit voorkomen worden.